Inventarisatie en monitoring (Vissen)

Voor het uitvoeren van visonderzoek gebruikt NWCadvies diverse vangmethodes:

  • het vangen van met name kleinere vissoorten met behulp van een groot steeknet (RAVON model);

  • het vangen met elektrisch vistuig (draagbare elektrische visapparatuur, type ‘De Fuut’, 350V/100W);

  • het vangen van visbroed met een broedzegen;

  • het vangen met fuiken;

  • het vangen met diverse maten zegens;

  • het nalopen van op de oever uitgesmeerde bagger: hiermee worden o.a. modderkruipers mee ‘veilig gesteld’.

In opkomst is het zogenaamde environmental DNA of eDNA, waarbij, door het nemen van watermonsters, informatie over de aanwezigheid van een soort kan worden verkregen. Deze techniek kan voor een soort als de Grote modderkruiper, die relatief lastig te inventariseren is, een waardevolle methode blijken. Indien mogelijk en nodig, maakt NWCadvies gebruik van deze methode.

Veel van het visonderzoek dat NWCadvies uitvoert, bestaat uit eenmalige inventarisaties in het kader van de natuurwetgeving, maar ook onderzoek als visbroedmonitoring en waterkwaliteitsonderzoek behoren tot de expertise van ons bureau.

NWCadvies beschikt over de nodige materialen voor het uitvoeren van visonderzoek, waaronder meerdere motorboten, diverse sleepnetten en elektrovisapparatuur.