Ecologische begeleiding

Bij uitvoering van uw werkzaamheden is NWCadvies breed inzetbaar voor ecologische begeleiding als mitigerende maatregel in het kader van een ontheffing of op basis van een gedragscode. Het NWC stelt in overleg met u een praktisch werkprotocol op. Voorbeelden van ecologische begeleiding zijn het controleren van bagger op beschermde modderkruipers en andere vissen, het ontzien van vogelnesten en beschermde flora en het verplaatsen van beschermde flora naar een geschikte locatie in de omgeving van het werkterrein. NWCadvies zorgt er voor dat de communicatie met de uitvoerder goed verloopt en rapporteert op regelmatige basis naar de projectleider/uitvoerder. Medewerkers van NWCadvies zijn op afroep op korte termijn beschikbaar, waardoor uw project geen vertraging oploopt. Ook beschikken ze allen over een VCA certificaat.

Houdt u wel rekening met kwetsbare perioden van beschermde flora en fauna! Sommige werkzaamheden mogen in bepaalde periodes niet zomaar uitgevoerd worden. Zo kunt u in de voortplantingsperiode van beschermde vissoorten (globaal april t/m augustus) geen grootschalige bagger- of dempingswerkzaamheden uitvoeren, ook niet als u een gedragscode naleeft. Uiteraard kan ons bureau u voorzien van alle benodigde informatie en samen met u tot een pragmatische aanpak komen, waardoor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder dat er sprake is van overtreding van de natuurwetgeving.