Inrichting en beheer

Gaat u bomen kappen? Baggeren? Gaat u maaien, maar verwacht u beschermde planten of heeft u geen idee of deze er kunnen staan? NWCadvies kan op korte termijn voor u een schouw beschermde soorten uitvoeren en, indien nodig, de ecologische begeleiding verzorgen.

NWCadvies kan u ook helpen bij een natuurvriendelijke inrichting of ecologisch beheer. Onder andere kan NWCadvies het volgende voor u opstellen:

  • een inrichtingsplan dat rekening houdt met de bestaande natuur en de ecologische potenties;

  • een ecologisch beheerplan met bijbehorende beheervisie;

  • beschermingsplan voor een soort of soortgroep;

  • een plan voor natuurinclusief bouwen;

  • begeleiding bij het verkrijgen van het keurmerk Breaam-NL

Inrichting- en beheerplannen worden gemaakt op diverse niveaus en voor diverse opdrachtgevers en variŽren van het opstellen van een beleidsplan stedelijke ecologische structuur voor een gemeente of een beheer- en inrichtingsplan voor een natuurgebied tot het geven van adviezen en het maken van plannen voor particulieren. Naast het opstellen van visies en plannen, adviseert NWCadvies over de mogelijkheden voor kleinschalige ecologische maatregelen en voorzieningen, zoals de aanleg van een amfibieŽnpoel, het plaatsen van een huiszwaluwtil, het inbouwen van voorzieningen voor vleermuizen om in te verblijven en de aanleg van diverse soorten faunapassages (waaronder looprichels, faunatunnels, etc.). NWCadvies kan deze maatregelen ook voor u uitvoeren. Ons bureau kan tevens uw ecologische inrichting en beheer evalueren, bijvoorbeeld door monitoring van doelsoorten en inventarisatie van gebruik van faunapassages.

Ecologische begeleiding Foto: Ronald van Jeveren