Introductie

De afkorting NWC staat voor Natuur-Wetenschappelijk Centrum. NWCadvies is een onafhankelijk en landelijk opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van flora en fauna. Sinds 1988 houdt het NWC zich op professionele wijze bezig met onder andere inventarisatie en monitoring van flora en fauna, het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen en toetsing aan de natuurwetgeving. Opdrachtgevers zijn ondermeer gemeenten, provincies, verschillende takken van de rijksoverheid, waterschappen, bouwondernemingen, terreinbeherende organisaties en particulieren.