Voorlichting, workshops natuurwetgeving

NWCadvies geeft workshops over de Wet natuurbescherming op maat. Mogelijkheden zijn onder andere:

  • herkenning beschermde flora en fauna voor groenbeheerders in het veld;

  • omgang met de Wet natuurbescherming (en evt. met een gedragscode) voor werkvoorbereiders en planners;

  • Wet natuurbescherming en ruimtelijke ingrepen voor de sector Stadsontwikkeling van een gemeente of voor projectontwikkelaars.

Ook is een cursus 'Natuurwetgeving' mogelijk, waarbij naast de Wet natuurbescherming ook de wet- en regelgeving omtrent het Natuurnetwerk Nederland behandeld worden. Op aanvraag verzorgt NWCadvies tevens lezingen over uiteenlopende onderwerpen die in haar beroepsveld liggen, bijvoorbeeld over ecologisch beheer, over de biologie van vleermuizen in Nederland of over de flora en fauna in een specifiek gebied.