Toetsing Natuurnetwerk Nederland

Voor ruimtelijke ingrepen in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) heeft de overheid spelregels opgesteld. Ingrepen die geen significant negatief effect op wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN hebben, kunnen in principe doorgang vinden. Als echter het tegenovergestelde geldt, hangt doorgang van de plannen ondermeer af van het belang van de plannen en van de mogelijkheden voor mitigatie en compensatie.

NWCadvies kan uw plannen toetsen aan de regelgeving omtrent het NNN en kijken of en welke mogelijkheden er voor u zijn. Indien nodig kan NWCadvies een mitigatie- en compensatieplan voor u opstellen.