Integrale inventarisatie

Een integrale inventarisatie van (delen van) een gemeente heeft als voordeel dat bij plannen al ruim van tevoren bekend is met welke beschermde flora en fauna rekening gehouden moet worden en wat mogelijke valkuilen zijn.

Deze informatie kan ook gebruikt worden bij de uitvoering van het groenbeheer en bij het verstrekken van omgevingsvergunningen aan particulieren, die vaak geen kennis hebben van de natuurwetgeving en de verplichtingen die ook zij hebben, bij ingrepen aan hun woning en tuin. Tenslotte kan kennis van de natuurwaarden in een wijk gebruikt worden bij uitvoering van het stedelijk natuurbeleid.

De kosten van een integrale inventarisatie zijn veel lager dan de kosten voor het steeds apart toetsen van meerdere kleine plangebieden. Spreiding van de kosten is mogelijk door bijvoorbeeld eens per jaar een wijk te inventariseren. Wilt u een interactief en actueel overzicht van de beschermde flora en fauna in uw gemeente? NWCadvies kan voor u een ecologische databank opzetten en beheren.