Ruimtelijke ingrepen

In het kader van de natuurwetgeving dient onder andere bij ruimtelijke ingrepen onderzoek gedaan te worden naar eventueel aanwezige beschermde natuurwaarden en dient een beoordeling gemaakt te worden van mogelijke negatieve effecten van de plannen op deze waarden. Ons bureau kan door middel van een quickscan flora en fauna bepalen of er bij uw project sprake is van negatieve effecten op natuurwaarden en adviseert vervolgens over de vervolgstappen. Deze kunnen onder andere bestaan uit aanvullend onderzoek en/of het aanvragen van een ontheffing/vergunning. NWCadvies kan u ook hierbij van dienst zijn en de eventueel benodigde aanvraag voor u indienen.

Indien uw project nabij een beschermd natuurgebied ligt (Natura 2000- gebied of het Natuurnetwerk Nederland), kan NWCadvies ook hierover adviseren en de benodigde onderzoeken uitvoeren en/of vergunningen aanvragen.

Door onze snelle respons en maatwerk voorkomt u onnodige vertraging van uw plannen.

 

Toetsing Wet natuurbescherming
Toetsing Natuurnetwerk Nederland
Voorlichting, workshops natuurwetgeving etc
Integrale inventarisaties van gemeentes
 
Wees er tijdig bij!!!

Plannen kunnen gefrustreerd worden wanneer u te laat geconfronteerd wordt met beschermde flora of fauna of effecten op beschermde natuurgebieden. Het is daarom belangrijk dat u tijdig onderzoek laat uitvoeren. Sommige onderzoeken zijn tijdrovend (zo bestrijkt onderzoek naar vleermuisverblijfplaatsen in gebouwen over het algemeen een half jaar, van mei/juni t/m september/oktober. In enkele gevallen is aanpassing van de plannen nodig en het kan nodig zijn een ontheffingstraject te doorlopen.

Meer weten? Kijk op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit of bel ons voor meer informatie (078-6213921)