Quickscan

Wilt u een huis bouwen, een nieuwbouwwijk plannen, een gebouw slopen of renoveren, een natuurontwikkelingsproject opstarten, een boom kappen of een weg aanleggen? Alle plannen die invloed kunnen hebben op door de Wet natuurbescherming beschermde soorten (zie lijst beschermde soorten ) moeten getoetst worden. NWCadvies voert hiervoor een zogenaamde quickscan uit. Een dergelijke scan maakt inzichtelijk of beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied, om welke soorten het gaat, wat de mogelijke nadelige effecten zijn van de voorgenomen plannen en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze nadelen te voorkomen, te verzachten of te compenseren.

NWCadvies kan voor u op korte termijn een quickscan flora en fauna uitvoeren, waaruit blijkt of en welke vervolgstappen nodig zijn. Indien nodig kan ons bureau u ook begeleiden bij het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen (waaronder ecologische begeleiding) en bij een eventuele ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

Vraag vrijblijvend offerte aan of bel voor meer informatie 078-6213921