Kwaliteit

Kwaliteit is bij ons uiteraard een randvoorwaarde.  NWCadvies is lid van het Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens de richtlijnen en protocollen van dit netwerk. Ook hanteert ons bureau een overzichtelijke bureauadministratie. Er vindt regelmatig intern overleg plaats.

Alle werknemers beschikken daarnaast over een VCA certificaat en ook voor het vangen van vissen met electroapparatuur heeft NWCadvies gecertificeerde medewerkers in dienst. Eventuele determinatieproblemen worden voorgelegd aan deskundige collega's en indien nodig aan gerenommeerde specialisten. Offertes en rapportages ondergaan altijd een collegiale toetsing.

NWCadvies heeft ruime ervaring met het verzorgen van ontheffingsaanvragen en toetsingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Voorbeelden van dergelijke toetsingen zijn de quickscan flora en fauna en habitattoetsen. Kennis blijft actueel doordat bureaumedewerkers regelmatig deelnemen aan cursussen en symposia en via nieuwsbrieven en vakliteratuur op de hoogte blijven.