Inventarisatie en monitoring  (Reptielen en amfibieŽn)

Net zoals voor andere soortgroepen, voert NWCadvies ook onderzoek uit naar reptielen en amfibieŽn. Onder andere in het kader van toetsing van ruimtelijke ingrepen aan de Wet natuurbescherming. Reptielen en amfibieŽn kunnen op verschillende manieren geÔnventariseerd worden:

         op basis van geluid (paarroep);

         door een landinventarisatie, waarbij naar dieren op het land gezocht wordt, tussen de vegetatie en op vochtige donkere plekken (onder stenen, hout e.d.);

         met behulp van herpetoplaatjes (dit zijn donkere golfplaatjes, die als de zon schijnt, relatief snel opwarmen). Reptielen en amfibieŽn kruipen hier graag op of onder om snel op te warmen;

         door het vangen van larven en gemetamorfoseerde dieren in het water;

         door het ís nachts inventariseren van adulte dieren in het water met behulp van een zaklamp;

         door het inventariseren van eiklompen of eisnoeren;

         door dieren te vangen met behulp van ingegraven schermen en emmers.

Welke methode de voorkeur heeft, is afhankelijk van de onderzoeksperiode en van de onderzoeksvraag. Vaak wordt een combinatie van methodes gehanteerd. NWCadvies heeft ervaring in soorteninventarisaties, in overzetacties tijdens de voorjaarstrek van amfibieŽn en in populatieonderzoek. Ook adviseert NWCadvies met betrekking tot inrichting en beheer ten gunste van amfibieŽn en/of reptielen.