Inventarisatie en monitoring (ongewervelden)

Ongewervelden, zoals dagvlinders, libellen en sprinkhanen, geven een goed beeld van de kwaliteit van groene gebieden. Ook kan deze groep ingezet worden om door monitoring het gevoerde beheer te evalueren. NWCadvies kan dit onderzoek verzorgen. Daarnaast onderzoekt zij ook de aanwezigheid van bepaalde beschermde ongewervelden in het kader van toetsingen aan de natuurwetgeving.

Inventarisatiemethoden die ons bureau gebruikt, zijn ondermeer het zoeken van dagvlindereitjes, het inventariseren van libellenlarven met een macrofaunanet en het inventariseren van imago's (gemetamorfoseerde of volwassen dieren). Omdat de waarnemingsperiode van imago’s soortspecifiek is en omdat de activiteit van insecten sterk afhankelijk is van weersomstandigheden zijn vaak meerdere veldbezoeken nodig.