Nieuw onderdak voor vleermuizen

In de gemeente Beesel staat het historische fabriekspand van de Greswarenfabriek. De gemeente is van plan om dit pand compleet te renoveren en ter beschikking te stellen aan praktijkgericht onderwijs. Op deze manier wordt een stukje geschiedenis bewaard en krijgt de fabriek een nieuwe, nuttige functie.

Het pand wordt momenteel echter ook gebruikt door drie verschillende soorten vleermuizen: de Gewone dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Gewone grootoorvleermuis. De Gewone dwergvleermuis heeft er zelfs een kraamkolonie gevestigd waar de vrouwtjes in het kraamseizoen bij elkaar komen om hun jongen op de wereld te zetten. Voordat de renovatiewerkzaamheden kunnen beginnen, moest daarom een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd worden en was de gemeente verplicht om allerlei maatregelen te nemen om de nadelige effecten op de vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. NWCadvies heeft de ontheffing aangevraagd en de gemeente geadviseerd bij het nemen van de maatregelen. Onder andere is voor een nieuw onderkomen voor de vleermuizen gezorgd in de vorm van een zogenaamde vleermuistoren, ofwel een “vleermuishotel”. De bedoeling is dat de vleermuizen tijdens de renovatiewerkzaamheden hun intrek nemen in het hotel. Na afloop van de werkzaamheden krijgen ze daarnaast ook nog de mogelijkheid om terug te keren naar hun oorspronkelijke verblijfplaats in het gerenoveerde fabriekspand. Op deze manier worden nadelige effecten op de vleermuizen zoveel mogelijk voorkomen en kunnen de geplande werkzaamheden ook gewoon doorgang vinden. Bovendien is de vleermuistoren niet alleen functioneel, maar door het ontwerp ook een echte eyecatcher die tegelijkertijd bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Beesel.