Monitoring natuurbrug Westloonse Wissel

In 2015 is door Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant een natuurbrug (beter bekend als een ecoduct) over de N261 tussen Waalwijk en Tilburg gerealiseerd. De brug heeft de naam “Westloonse Wissel” gekregen en verbindt natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen aan de oostkant van de N261 met “Huis ter Heide” aan de westkant van de autoweg. Doel van de natuurbrug is het realiseren van een robuuste ecologische verbinding tussen deze twee natuurgebieden zodat een vrije uitwisseling tussen populaties ontstaat en verkeersslachtoffers voorkomen worden.

Om na te gaan of en door welke diersoorten de natuurbrug gebruikt wordt en om de achterban van Natuurmonumenten hierover te informeren, is het van belang dat er monitoringsonderzoek plaatsvindt. NWCadvies heeft van Natuurmonumenten de opdracht gekregen om een dergelijk onderzoek op te zetten en om dit, in samenwerking met vrijwilligers, uit te voeren.

Met behulp van verschillende methoden wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van de Westloonse Wissel door zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders en andere insecten en zelfs de vegetatie op de brug wordt in kaart gebracht. Zo zijn er een aantal cameravallen geïnstalleerd op de brug, is er een zandbed aangelegd waarin de pootafdrukken van dieren achterblijven, zijn zogenaamde herpetoplaatjes uitgelegd op de brug die regelmatig gecontroleerd worden op aanwezigheid van amfibieën en reptielen en wordt er voor de vlinders een vaste route gelopen waarbij alle waargenomen vlinders genoteerd worden.

Het onderzoek heeft al leuke resultaten opgeleverd: onder andere de Ree, de Vos, konijnen, vlinders en de Gewone pad hebben de brug al ontdekt en maken er regelmatig gebruik van.