Ontheffingsaanvraag alleen nog digitaal

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft bepaald dat ontheffingsaanvragen in het kader van de Flora- en faunawet vanaf 1 januari 2015 alleen nog digitaal aangevraagd kunnen worden. Ook alle correspondentie rondom de aanvraag verloopt vanaf dit jaar digitaal. Deze verandering zou het aanvragen van een ontheffing of vrijstelling makkelijker moeten maken.

Voor het digitaal aanvragen van een ontheffing hebben organisaties die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel een zogenaamde E-herkenning nodig. Particulieren kunnen een ontheffing aanvragen door in te loggen met hun DigiD.

Ondanks deze verandering blijft het mogelijk dat NWCadvies de ontheffing voor u aanvraagt, zodat u zeker weet dat uw aanvraag juist en compleet is. Wel dient u het NWC hiervoor te machtigen en dient een machtigingsformulier als bijlage toegevoegd te worden.

Heeft u vragen over E-herkenning of wilt u dit aanvragen? Kijk op www.eherkenning.nl