Vleermuizen

NWC is nauw betrokken bij het monitoren van winterslaapplaatsen voor vleermuizen op het Eiland van Dordrecht. In de loop der tijd zijn er elf kazematten, één geschutsbunker en één schuilkelder, door middel van speciale voorzieningen, geschikt gemaakt voor vleermuizen.

Daarbij is het van belang dat deze objecten vorstvrij blijven, een constante (lage) temperatuur houden, een hoge luchtvochtigheid hebben en verstoken blijven van verstoring door mensen en/of roofdieren.

Jaarlijks worden de winterverblijven door NWC gecontroleerd op overwinterende vleermuizen.

De soort die het meest gebruikt maakt van deze onderkomens is de Gewone grootoorvleermuis.

Gewone baardvleermuis

Daarnaast worden er ieder jaar ook watervleermuizen en baardvleermuizen in de objecten waargenomen.

NWC heeft ook veel expertise op het gebied van zomerinventarisaties van vleermuizen met behulp van de bat-detector, telemetrie (zenderen en volgen) en sporenonderzoek.

        
Gewone grootoorvleermuizen                      Watervleermuis