Slechtvalk terug in Dordrecht

Sinds kort heeft Huis Te Merwede weer slechtvalken als buurtbewoners gekregen. De laatste keer dat hier slechtvalken voorkwamen was 500 jaar geleden, toen de kasteelheer van toen, Heer DaniŽl van de Merwede, slechtvalken gehouden heeft voor de jacht. Begin dit jaar is in opdracht van de gemeente Dordrecht een slechtvalkkast geplaatst door NWCAdvies. Dit werd gedaan in het kader van de SES, het project waarmee een Stedelijke Ecologische Structuur gerealiseerd wordt.

Eigenlijk verwachtten we dit jaar nog geen succes van de kast en waren daarom erg verrast toen we merkten dat er toch al een slechtvalkenpaar in heeft gebroed. Het is bijzonder dat de Slechtvalk hier broedt. De vogels bouwen namelijk niet vaak een nest en leggen de eieren soms zomaar op grote hoogte op een kaal platform of rooster. De eieren worden zo blootgesteld aan veel risicoís en vaak mislukt het broedsel. De nestkast zorgt ervoor dat de kans op mislukken verkleint wordt. De kast bij Huis te Merwede zit op 80 meter hoog, in een elektriciteitsmast en is geplaatst met toestemming van Tennet.