Verplaatsen beschermde Tongvaren

De afgelopen tijd is NWC ook in de weer geweest met het verplaatsen van tongvarens. De Tongvaren is beschermd ingevolge de Flora- en faunawet.

 

Bij gebouwen die lang hebben leeg gestaan en gesloopt of gerenoveerd moeten worden, blijken nogal eens beschermde (muur)planten tot ontwikkeling gekomen te zijn. Alvorens er gesloopt of opgeknapt kan worden, moeten deze planten door een deskundige verplaatst worden. Uiteraard dient dat op de juiste manier gedaan te worden, zodanig  dat de plant een grote kans op overleven heeft. Hiertoe stelt het NWC eerst een ecologisch werkprotocol op, waarin de werkwijze exact beschreven staat. Het verplaatsen wordt daarna meestal ook door NWC zelf uitgevoerd.

 

Deskundigen van NWC waren o.a. betrokken bij verplaatsingen van tongvarens in Scherpenzeel (muur boerderij), in Sommelsdijk (kademuur) en in Dordrecht (vloer be-drijfsgebouw). Tevens heeft NWC veel ervaring met het verplaatsen van andere beschermde planten zoals o.a. steenbreekvarens en spindotters.