Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Samen met het Rijk en de provincie Zuid-Holland heeft waterschap Hollandse Delta (WSHD) de afspraak gemaakt om dijken en duinen in het beheergebied die niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen vr 2016 te versterken. De dijken op en rondom het Eiland van Dordrecht liggen in het beheergebied van het WSHD waardoor ook hier de afgekeurde dijken versterkt dienen te worden.

Ter voorbereiding van de daadwerkelijke versterkingswerkzaamheden is het noodzakelijk om op verschillende locaties bestaande sloten te dempen, bomen te kappen en, in een enkel geval, gebouwen te slopen. NWCadvies verzorgt de ecologische begeleiding in het veld bij deze voorbereidende werkzaamheden. Zo controleren we de te kappen bomen op aanwezigheid van broedgevallen en mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen, vissen we de bestaande sloten leeg om zoveel mogelijk dieren te verplaatsen naar veilige locaties en hebben we de huismussen die in n van de te slopen gebouwen hun verblijfplaats hadden, van een nieuw onderkomen voorzien door nestkasten op te hangen. Op deze manier kunnen wij mensen veilig blijven wonen en leven zonder dat onnodig veel dieren daarvoor gedood of hoeven te worden.