Viscertificaat

Onlangs hebben twee medewerkers van NWC het certificaat electrovissen behaald. Met dit document en vooral dankzij de opleiding die er aan voorafging, zijn zij gemachtigd om visonderzoek met electrovisapparatuur uit te voeren. Door de toepassing van deze techniek worden vissen tijdelijk verdoofd, waardoor zij op lastig te bevissen plekken, bij voorbeeld tussen stenen en in ondieptes, toch gevangen kunnen worden. NWC heeft nu vier gecertificeerde electrovissers in dienst.

Naast electrovisserij kan NWC ook steeknetten, fuiken en zegens voor het visonderzoek inzetten. Door een combinatie van vangmethodes toe te passen is NWC uitstekend in staat om zowel inventariserend onderzoek, leegvangen, als overzetacties uit te voeren.

Inventarisatie van de visfauna en ecologische begeleiding bij projecten, waar sloten moeten worden vergraven of watergangen moeten worden gedempt, maken een belangrijk onderdeel uit van de expertise van het NWC. Vooral met het vangen en veiligstellen van beschermde soorten als: Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad is veel ervaring opgedaan.